logo image
logo icon
Let´s grow greener
Nový priekopník v poľnohospodárstve
Využili sme príležitosť znovu objaviť naše silné stránky pod novou značkou.
To znamená, že spoločnosti Agrichem bio, Agrotecnologia, Idai Nature, Microquimica, MIP Agro, OGT, Oro Agri, Rodel, SDP a Tradecorp sa spájajú do jednej značky Rovensa Next
Vyplýva to z našej ambície intenzívnejšie presadzovať naše spoločné poslanie pre udržateľný rozvoj poľnohospodárstva a podporu biotransformácie.
Vieme, že to nie je možné urobiť samostatne. Preto počas ekologického prechodu úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi a partnermi, aby sme splnili budúce potreby poľnohospodárstva.
Takisto si uvedomujeme, že to vyžaduje čas, ale stále môžeme byť ambiciózni; preto zintenzívňujeme náš výskum, inovácie a testovanie, aby sme pomohli našim zákazníkom a partnerom stať sa ekologickejšími bez toho, aby sme ohrozili výkonnosť výrobkov.
logo image
Pozrite si videoIcon play video
LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo
logo
Sme silnejší ako jedna značka, pretože ponúkame:
+3,000
vyše 3 000 zamestnancov v 41 krajinách
30
30 moderných laboratórií
+80
vyše 80 krajín, v ktorých sa predávajú naše výrobky
14
14 závodov po celom svete
*Rovensa Next figures including 10 aggregated companies and the Cosmocel acquisition
Buďme spoločne ekologickejšími!
Ako pomáhame našim partnerom urýchliť ekologickú transformáciu v poľnohospodárstve...
logo image
Špecializované know-how a podpora

Rozumieme potrebám rôznych plodín a úzko spolupracujeme s našimi partnermi, aby sme pomohli poľnohospodárom riešiť otázky udržateľného rozvoja.

Prechod na ekologické poľnohospodárstvo si vyžaduje niekoho, kto sa vyzná vo vašom podnikaní, niekoho ako je Rovensa Next, ktorý sa venuje udržateľnému rozvoju poľnohospodárstva.

Vždy sme ochotní podeliť sa o naše znalosti a poskytnúť podporu prostredníctvom našich viac ako 850 odborníkov na podporu v teréne.

logo image
Riešenia pre celý životný cyklus rastlín

Plné využitie potenciálu programov udržateľného riadenia plodín si vyžaduje holistický prístup.

Rovensa Next to robí tak, že ponúka riešenia pre rastliny počas celého ich životného cyklu od semienka až po vidličku.

Naše rozsiahle portfólio a odborné znalosti vás sprevádzajú na každom kroku, takže sa spoločne môžeme pustiť do ekologickej transformácie.

logo image
Žiadne kompromisy čo sa týka efektívnosti

Rovensa ďalej ponúka vysokoúčinné biologické riešenia, ktoré môžu dopĺňať konvenčné poľnohospodárske produkty a minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie.

Takto pomôžeme našim zákazníkom a partnerom dosiahnuť ekologickú transformáciu bez zníženia efektívnosti.

Naše riešenia udržateľného riadenia plodín vždy uprednostňujú efektívnosť a kvalitu, pričom sa zameriavajú na rozvoj udržateľnej budúcnosti poľnohospodárstva.

logo image
Výskum, inovácie a testovanie

Neustále investujeme do výskumu s cieľom vyvíjať nové a udržateľnejšie riešenia, pretože priekopnícky duch je v našej DNA.

Inovácie sú základom nášho cieľa: vyživovať a kontrolovať plodiny a zároveň minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie.

Rovensa Next pomáha plniť vaše potreby tým, že zintenzívňuje naše inovatívne programy riadenia pestovania plodín nad rámec súčasných možností.